Ze zákulisí megáče

Od eventíku k mega

Naše parta terénních kačerů si začala uvědomovat, že by stálo za to, oslavit dokončení série nějakým eventíkem. Jenže eventík není jen tak, najít místo, program, pozvat kromě kačerů i kamarády. Neuběhl ani celý měsíc a po konzultaci s mikisim, organizátorem Terezínských her, jsme se odhodlali eventík povýšit do kategorie mega. Postupně jsme zjišťovali, co vše to obnáší. Hlavní podmínkou je dosažení 500 logů Will Attend, na což jsme napnuli téměř veškeré úsilí.

Hvězdárna pana Friče

Vánoce 2016 se nesly ve znamení příprav rámcového programu a průzkumu možností vybrané lokality, Ondřejovské observatoře. Ta pro nás nepředstavovala velkou neznámou, protože již před deseti lety jsem skenoval část jejího historického archivu pro Astronomický ústav. Stejně jako vznik České astronomické společnosti je i založení této observatoře neuvěřitelným počinem. Zde ale hovoříme o počinu jednoho člověka, Josefa Jana Friče, který v roce 1897 zakoupil pozemek na vrchu Manda nad Ondřejovem. Začal zde budovat hvězdárnu, kterou v roce 1928 daroval Československému státu pro potřeby University Karlovy.

Pomoc odborníků

Musíte uznat, že v takto inspirativním prostředí nebyl problém s nedostatkem motivace. Významným podporovatelem a rádcem nám byl Jiří Grygar, český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy. Jiří Grygar je známý jako autor námětu a průvodce populárně naučným seriálem Okna vesmíru dokořán. Pořad natáčený v bratislavském studiu Československé televize měl v čase vysílání v letech 1981 až 1991 mimořádnou diváckou sledovanost. Děkujeme za podporu nejen Jiřímu Grygarovi, ale také spoustě pomocníků z řad kačerů, členů Hvězdárny Fr. Pešty v Sezimově Ústí, členů České astronomické společnosti, pracovníků Astronomického ústavu a všem partnerům.

Cache in Space

Nyní již však definitivně k megaeventu, který jsme nazvali Vesmírná keš / Cache in Space. Důvod je zřejmý. Vztahuje se k astronomii, program je kačersko-astronomický, stovka keší je o astronomech, na organizaci se kromě kačerů podílejí i astronomové. Jak již tušíte, odehrával se v příjemném prostředí ondřejovské observatoře a jejího nejbližšího okolí. Pro určení termínu konání jsme si vzali k srdci doporučení Járy Cimrmana, který pravil, že historicky významné události se mají odehrát ve snadno zapamatovatelné datum. Proto jsme složitými výpočty mezi třetí a pátou sklenkou vína vybrali alespoň trochu historicky zapamatovatelné datum, sobotu 9. 9. 2017.

Hon nebo lov?

I když některé překážky na sebe nedaly dlouho čekat, můžeme vás uklidnit, že je vše připraveno. Jen tak mimochodem jsme se dozvěděli o konání honebních zkoušek loveckých psů ve stejný termín a částečně i stejné lokalitě. Okamžitě nám vytanul na mysli střet velké bandy kačerů s rojnicí dobře vyzbrojených myslivců se psy. Sebrali jsme odvahu, zvedli sluchátko stabilu (telefonní přístroj připojený pevnou linkou) a na druhém konci nám bylo sděleno, že je to problém, protože už mají přihlášeno mnoho soutěžících. Po výměně informací a definice počtů uznali, že 12 přihlášených lovců a psů nemá proti zástupu 1200 kačerů velkou šanci a raději si termín o týden posunuli. Navíc, po zmínce o tom, že všech těch zhruba 1200 lidí bude v daný den lovit, a že předpokládaný průměrný počet již uskutečněných odlovů je cca 800 keší na osobu, raději poděkovali a hovor rychle ukončili.

ukázka z článku v časopise PUBLISH 3/2017 

fotogalerie příprav megáče