LAB cache

Série LAB keší z jednotlivých MegaEventů.


Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: Blaník


v provozu

Stav k 10.9.2023

 • 140 účastníků
 • 107 dokončeno
 • 1188 logů

Bájná hora Blaník

Série LABek vás provede mystickou horou s vojskem ukrytým a spícím v jejím nitru a jejím sousedem. (kešky v této sérii je nutné lovit v nastaveném pořadí)

 1. Dům přírody Blaníku - V jakém roce byl dům otevřen - 2015 
 2. potok Brodec - Délka toku v km - 10 
 3. Základní kámen pro ND - Kolk bylo základních kamenů - 19 
 4. Velký Blaník - rozhledna - Nadmořská výška hory - 638 
 5. Veřejová skála - Vzdálenost od vrcholu hory (na desítky m) - 530 
 6. Malý Blaník - kaple - Nadmořská výška hory - 580 
 7. vyhlídka na PR Podlesí - azimut pro směr Jih - 180 
 8. Lesáky - první písemný doklad o obci - 1420 
 9. Dub letní - oficiální výška stromu v m - 27 
 10. Křížovský lom - stáří pradávného horstva v milionech let - 300

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: Blanické mlýny


v provozu

Stav k 10.9.2023

 • 109 účastníků
 • 89 dokončeno
 • 949 logů

Blanické mlýny

Série LABek vás seznámí s deseti vodními mlýny na toku Blanice od Sázavy až po Mladou Vožici. (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 1. Krupičkův mlýn - Co dodává energii vodnímu mlýnu? - voda 
 2. Nový mlýn - Jaká část mlýna je určena pro přenos energie vody? - vodní kolo 
 3. Libežský mlýn - Jaký typ mlýna je nejefektivnější? - mlýn na horní vodu 
 4. Kakosův mlýn - Jak se lidově nazývá zásobní rybník pro mlýn? - nadýmáček 
 5. Mlýn Ušípaného - Jak jinak lze nazvat přívodní kanál vody k mlýnu? - náhon 
 6. Vítův mlýn - Které zařízení ovládá přívod vody k vodnímu kolu? - stavidlo 
 7. Nové Mlýny - Jak mlynář nazývá dřevěné koryto zakončující náhon? - vantroky 
 8. Dolejší mlýn - Jaká stavba mohla pomoci se zvýšením potřebného spádu vody? - jez 
 9. Šelmberský mlýn - Obdobný princip jako mlýn byl využíván pro kování, jak se takové zařízení nazývalo? - hamr 
 10. Podhradní mlýn - Na jaké zařízení je nyní spousta vodních mlýnů přestavěna? - malá vodní elektrárna

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: Blanická brázda


v provozu

Stav k 10.9.2023

 • 101 účastníků
 • 84 dokončeno
 • 877 logů

Blanická brázda

Série LABek vám představí krajinu Blanické brázdy mezi Sázavou a Mladou Vožicí, která je součástí významného zlomového systému, zčásti rázu příkopové propadliny. (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 1. Bílkovický lom - Co to je Blanická brázda? - geologický zlomový systém 
 2. Jinošovské lomy - Jak se nazývá vápencová oblast s jeskynními systémy? - kras 
 3. Hříva, křemenná žíla - Jaké prvky tvoří křemen? - křemík, kyslík 
 4. Křížovský lom - V jaké geologické vrstvě se vyskytují zlomy? - litosférická deska 
 5. Zlatý důl Roudný - Kolik tun zlata zde bylo vytěženo? - 5,77 
 6. Hadce u Mladé Vožice - Jak se jinak zývá hornina hadec? - serpentinit 
 7. Důlní okrsek Stará Vožice - Řemíčov - Jak se nazývá štola odvádějící z podzemních děl vodu? - rudná žíla 
 8. Řemíčovské dílo - Jak nazýváme horizontální důlní dílo ražené přževážně z povrchu? - štola 
 9. Důlní okrsek Ratibořské hory - Jak se nazývá štola odvádějící z podzemních děl vodu? - dědičná štola 
 10. Chýnovská jeskyně - V jakém roce byla jeskyně zpřístupněna veřejnosti? - 1868

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: Putování Sluneční soustavou


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 133 účastníků
 • 85 dokončeno
 • 1063 logů

Putování Sluneční soustavou

Série LABek vás provede po planetách Sluneční soustavy. Výchozím bodem je hvězdárna v Sezimově Ústí. Důležité pro vás bude připravit si průměry jednotlivých planet a znát průměr kopule hvězdárny (4,6 m). Pak už jen počítáte průměry "modelu" planet v měřítku k průměru kopule/průměr Slunce. Jako odpovědi totiž potřebujete znát průměr planety, jaký by byl, pokud Slunce by mělo stejný průměr jako kopule hvězdárny. Jednotlivé labky pak naleznete tak daleko od hvězdárny, jako je oběžná dráha planety kolem Slunce ve stejném měřítku. Labky lovíte v pořadí planet ve Sluneční soustavě, celková optimální trasa cesty je cca 29 km, proto doporučejeme kolo nebo kvalitní obuv. (kešky v této sérii je nutné lovit v nastaveném pořadí)

název-průměr v km: Slunce-1392000 / Merkur-4878 / Venuše-12104 / Země-12756 / Mars-6792 / Jupiter-142984 / Saturn-120536 / Uran-51118 / Neptun-49528 / Pluto-1100 


Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: Slunce


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 296 účastníků
 • 272 dokončeno
 • 2777 logů

Slunce - the Sun

Série LABek vás seznámí s deseti zajímavostmi ze života naší nejbližší hvězdy - Slunce. (kešky v této sérii je nutné lovit v nastaveném pořadí)

 1. Erupce - Můžeme pozorovat erupce i ze Země? - Yes 
 2. Fakule - Je možné pozorovat fakule na Marsu? - No 
 3. Granulace - Má Venuše vliv na granulaci? - No 
 4. Korona - Mají planety koronu? - No 
 5. Protuberance - Pozorujeme protuberance při zatmění Měsíce? - No 
 6. Sluneční skvrny - Mají skvrny nižší teplotu než okolí? - Yes 
 7. Sluneční cykly - Ovlivňuje cyklus např. počasí na Zemi? - Yes 
 8. Fotosféra - Lze na Slunci fotografovat i jiné sféry? - Yes 
 9. Pozorování projekcí - Můžeme takto pozorovat i magnetické pole? - No 
 10. Pozorování H-alfa - Lze pozorovat Slunce i v jiné čáře? - Yes

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: ESO


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 319 účastníků
 • 259 dokončeno
 • 2847 logů

ESO - Evropská jižní observatoř

Série LABek vás provede po úžasných vesmírných objektech Messierova katalogu. Snímky těchto objektů byly pořízeny observtoří ESO. (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 1. ESO - Kolik evropských zemí je zapojeno do projektu - 15 
 2. Paranal - Jak daleko je od pobřeží oceánu (km) - 12 
 3. Chajnantor - V jakém roce byla založena - 1999 
 4. La Silla - Kolik je na observatoři dalkohledů - 18 
 5. VLT - Jaký průměr má jeden dalekohled (m) - 8,2 
 6. VLTI - Kolik dalekohledů VLT je zapojeno - 4 
 7. ELT - Jaký bude mít průměr složeného zrcadla (m) - 39 
 8. APEX - v kolika km nad mořem se nachází - 5 
 9. ALMA - kolik mm má jeden metr - 1000 
 10. MASCARA - Kdy byla zprovozněna - 2017

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure details: Rokycany


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 627 účastníků
 • 442 dokončeno
 • 5327 logů

Rokycany

Série LABek vás seznámí s deseti zajímavostmi města Rokycany. (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 1. Kostel Panny Marie Sněžné - Kolik věží má kostel - 2 
 2. Fitzova hrobka - Kolik podlaží má hrobka - 1 
 3. Boží hrob - Kde je hrob - ve skále / in the rock 
 4. Židovský hřbitov - Je židovský hřbitov funkční - ne / no 
 5. Vojenské muzeum na demarkační linii - Je možné v muzeu střílet - ne / no 
 6. pamětní deska mistra Jana Rokycany - jaká barva na desce převažuje - černá / black 
 7. pomník Jaroslava Krafta - z jakého materiál je pomník - kámen / stone 
 8. městské opevnění - je bašta vyšší než hradby - ano / yes 
 9. sv. Jan Nepomucký - na čem stojí socha - na sloupu / on the column 
 10. hvězdárna - kolik funkčních kopulí má hvězdárna - 2

Odkaz na sérii do aplikace: 

Adventure details: Sezimovo Ústí v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 742 účastníků
 • 454 dokončeno
 • 5750 logů

Sezimovo Ústí - Sezimovo Ústí 

Série LABek vás provede po zajímavostech Sezimova Ústí. (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)


 1. Hvězdárna - Kdy byla postavena? - 1965 
 2. Trpaslík - Kolik lampiček drží trpaslík? - 1 
 3. Kozí Hrádek - Jaký významný kazatel zde pobýval? - Hus 
 4. Benešova vila - Jakou nejvyšší funkci Beneš zastával? - president 
 5. Kostel - V jakém století byl postaven? - 19 
 6. Most - Na kolikátém km toku Lužnice? - 105 
 7. Soukeník - Výška jezu v metrech. - 1 
 8. Starý Kravín - Rozloha rybníka v ha. - 19 
 9. Strážce času - Kdy byly vybudovány? - 2005 
 10. Baťův MAS - Kdy byla zahájena výroba? - 1939


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 348 účastníků
 • 435 dokončeno
 • 4862 logů

Táborští astronomové - Astronomers of Tábor

Série LABek vás seznámí s deseti osobnostmi táborské astronomie(kešky v této sérii je nutné lovit v nastaveném pořadí)

 1. Jiří Antropius - Byl zakladatel hvězdárny v Táboře? - ano
 2. Josef Štěpánek - V jaké části Tábora prožil dětství? - Klokoty
 3. Pavel Hrkal - Čí jméno nese gymnázium (pčíjmení). - Coubertin
 4. Břetislav Vonšovský - Jaká instituce je v domě s Táborskou hvězdárnou? - knihovna
 5. Georgij Karský - Název mezinárodního projektu na krterém se podílel - interkosmos
 6. Pavel Chaloupka - Antarktická stanice na které pracoval. - Novolazarevská
 7. Jan Šváb - Učil matematiku a fyziku i na hvězdárně? - ano
 8. Vladislav Šimák - Významné středisko ve kterém pracoval. - CERN
 9. Jan Hladký - V jakém městě se nacházíte? - Sezimovo Ústí
 10. František Pešta - Kolik kopulí má hvězdárna u které stojíte? - 1

Odkaz na sérii do aplikace: 

Tabor20


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 585 účastníků
 • 435 dokončeno
 • 4765 logů

20 let kešek / 20 years of caches

Série LABek vás seznámí s deseti nejčastějšími typy keší. (kešky v této sérii je nutné lovit v nastaveném pořadí)

 1. Traditional - Kolik může mít schránek? - 1
 2. Multi - Má více bodů v terénu? - ano
 3. Mystery - Max. vzdálenost virtuální a finální části v km - 3,2
 4. Letterbox - Musí obsahovat razítko? - ano
 5. Wherigo - Vyžaduje informace mimo geocaching? - ano
 6. Earth - Je virtuální? - ne
 7. CITO - jsou tyto eventy o čistotě? - ano
 8. Event - Je to keška s krabičkou? - ne
 9. Mega - Kolik min. hráčů se zde sejde? - 500
 10. Giga - Kolik min. hráčů se zde sejde? - 5000

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure Praga places


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 2679 účastníků
 • 1227 dokončeno
 • 16444 logů

Praga Astronomica - places of astronomical science 

I. série LABek vás provede po místech astronomické vzdělanosti na území Prahy.  (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 • Štefánikova hvězdárna - Rok postavení hvězdárny - 1928
 • Planetárium Praha - Název velkého sálu - Cosmorama
 • sídlo navigace (GSA) - Jiný název pro systém GSA - Galileo
 • Národní technické muzeum - Přístroj pro astronomické pozorování (T...) - Telescope
 • Národní muzeum v Praze - Předmět přírodního původu dopadlý z kosmu - Meteorit
 • Hvězdárna Ďáblice - Z jaké hvězdárny byl převezen do Ďáblic dalekohled? - Podoli
 • Hvězdárna Podolí - Jaké je jméno původního majitele hvězdárny? - Fischer
 • Astronomický ústav - AV ČR - Kolik planet má Sluneční soustava? - 8
 • Astronomický ústav - UK - Jak se nazývá soustava hvězd, viditelná například jako Mléčná dráha? - Galaxie
 • Grébovka - V jakém roce byla určena definice planet, mající za následek vyřazení Pluta? - 2006

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure Praga history


v provozu 

Stav k 21.8.2023 

 • 4010 účastníků
 • 1801 dokončeno
 • 19520 logů

Praga Astronomica - history of astronomy 

II. série LABek vás provede po historických místech na území Prahy spojených s astronomií. (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 • Klementinum - astronomická věž - Jak se nazývá (mezinárodně) naše nejbližší hvězda? - Sun
 • Pražský orloj - Jak se nazývá (mezinárodně) oběžnice Země? - Moon
 • Staroměstská mostecká věž - V jakém roce odstartoval do vesmíru první člověk? - 1961
 • Pražský poledník - V jakém roce přistál první člověk na Měsíci? - 1969
 • Strahovský klášter a knihovna - Jaká je zkratka Evropské jižní observatoře v Chile? - ESO
 • Letohrádek Belvedér - Jaká je zkratka Evropské kosmické agentury? - ESA
 • Valdštejnský palác - Na jakou planetu připravují lidé svůj let? - Mars

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure Praga city


v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 4280 účastníků
 • 2010 dokončeno
 • 22552 logů

Praga Astronomica - city of astronomers 

III. série LABek vás provede po místech na území Prahy spojených s působením astronomů.  (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 • Pomník Brahe-Kepler - Kdo odvodil gravitační zákon z Keplerových zákonů? - Newton
 • Pamětní deska Brahe - Který astronom je pohřben v Týnském chrámu v Praze? - Brahe
 • Pamětní deska Kepler - který astronom žil poblíž Staroměstské mostecké věže? - Kepler
 • Pomník Stepling - Jaká planetka (číslo) byla pojmenována na počest Steplinga? - 6540
 • Pamětní deska Marci - Jaký přívlastek nese jméno Jan Marek Marci z ...? - Kronland
 • Hrob Brahe - V jakém roce zemřel Tycho Brahe? - 1601
 • Pamětní deska Einstein - V jakém roce obdržel Albert Einstein Nobelovu cenu? - 1921

Odkaz na sérii do aplikace:

Adventure Cache in Space

 v provozu

Stav k 21.8.2023

 • 1716 účastníků
 • 1610 dokončeno
 • 16589 logů

Vesmírná keš - Cache in Space

Série LAB keší pro megaevent Vesmírná keš. LABky na téma vesmír, astronomie, kosmonautika a mimozemský život.  (kešky v této sérii je možné lovit v libovolném pořadí)

 • Orientace - Mezinárodní název pro menší objekty pohybující se ve sluneční soustavě - asteroid

 • UFO - Pokud dokážeme UFO vysvětlit, jak se změní jeho označení? - IFO

 • Sci-Fi - Dokážete si vzpomenout na mimozemskou entitu z obrázku a filmu? - E.T.

 • Výzkum vesmíru - Jak se jmenuje první družice vypuštěná do vesmíru? - Sputnik 1

 • Česká stopa - Jak se nazývá ten, kdo létá do kosmu? - astronaut

 • Mimozemský život - Jak se nazývá zařízení pro příjem signálů z vesmíru? - radioteleskop

 • Hledání inteligence - Zkrácený název největšího programu vyhledávání mimozemské inteligence - SETI

 • Optické klamy - Souhrnný název pro odlišně vnímanou realitu - iluze

 • Hvězdy a souhvězdí - V jakém souhvězdí se nachází nebeský protějšek souřadnic Ondřejova? - Andromeda

 • Pozorujeme - Jakým obecným pojmem se nazývají dalekohledy? - telescope


Jak na LABky?   Co to je?   Kde najdu apku?
https://labs.geocaching.com