TB point 

Po celou dobu konání eventu bude k dispozici prostor vyhrazený pro vložení, vyzvednutí nebo jen zalogování TB a GC.