80 let Táborské hvězdárny 

Historie Táborské hvězdárny v kostce

 "Astronomický kroužek v Táboře, který byl založen r. 1933, vytkl si úkolem vybudovati lidovou pozorovatelnu v Táboře, aby mohl účinně popularizovati astronomii. "

Tato vzletná slova stála na počátku vyprávění prof. Dr. Josefa Štěpánka o vzniku táborské hvězdárny. (z Říše hvězd r.1940 č.11) Členové právě založeného spolku se s vervou pustili do propagace astronomie, pořádali přednášky a otevřeli dveře novým členům a příznivcům. Na valné hromadě v roce 1935 získal astronomický spolek své stanovy a s nimi i pevný základ pro svou budoucí činnost a rozkvět.

V té době už navíc byla před dokončením stavba Osvětového domu (Lidového domu) v Táboře, který vyrostl za účasti místních finančních ústavů. Návrh astronomického kroužku zařadit do stavebních plánů vybudování kopule a spolkové místnosti padl na úrodnou půdu a při valné hromadě v roce 1936 už bylo vše připraveno k realizaci. Činnost spolku neustávala a přednášky i další počiny k propagaci astronomie byly v plném proudu. Navíc došlo k založení fondu pro vybudování observatoře. Za zmínku stojí, že první příspěvek, a to ve výši 5 dolarů, poslal na jeho konto americký krajan. Jednatel spolku ho obratem požádal o radu, kterak opatřit zrcadlový dalekohled pro hvězdárnu, a záhy dorazil ze zámoří do Tábora návod i s plánky.

Stěžejním datem v historii táborské hvězdárny je neděle 6. října 1940. O 10. hodině dopolední byla na slavnostní schůzi hvězdárna oficiálně odevzdána veřejnosti. Stala se díky tomu třetí nejstarší hvězdárnou na území Československa, hned po Štefánikově na pražském Petříně a českobudějovické.

Úspěšně se rozvíjející popularizaci astronomie u Jordánu rázně přerušila okupace, ale krátce po osvobození v roce 1945 už hvězdárna znovu oficiálně nastartovala svou činnost. Veřejnosti se tehdy otevírala po tři dny v týdnu a pořádáním tématických přednášek doplněných o pozorování dalekohledem přilákala k astronomii dostatečný počet zájemců. V letech 1947 - 1959 získala táborská lidová hvězdárna díky své činnosti značný věhlas na ostatních hvězdárnách a v astronomických kroužcích po celém Československu.

Léta od roku 1970 až do roku 2013 se nesla ve znamení objevování vesmíru pro školy, a také restartu fungování astronomického kroužku. V roce 2014 se táborská hvězdárna dočkala rekonstrukce, a veřejnosti se tak opět otevřela brána k objevování vesmírných krás a tajemství.

Od roku 2017 se v Táboře objevil fenomén Vesmírný Tábor. Jde o celoroční cyklus vzdělávacích a popularizačních přednášek o kosmonautice a astronomii pro všechny zájemce z Tábora a okolí, které pořádá Městská knihovna Tábor. Svým návštěvníkům dává příležitost poznat významné osobnosti z nejrůznějších oborů spjatých s vesmírem a otevřít dveře k mimořádně atraktivním tématům. Vědecko-populární cyklus Vesmírného Tábora se pořádal nejprve v kinosále Základní školy Bernarda Bolzana na Parkánech, následně už besedy pokračovaly v prostorách Městské knihovny.

Program cyklů má ve své režii Milan Halousek, jeden z předních českých popularizátorů kosmonautiky, vedoucí odboru vzdělávání České kosmické kanceláře a předseda astronautické sekce České astronomické společnosti. Nastartováním Vesmírného Tábora se otevřela nová cesta k setkávání s význačnými osobnostmi vědeckého života z oblasti astronomie. Každá z přednášek je výjimečná a nese v sobě touhu po poznání a vědění. Je až neuvěřitelné jaké vědecké kapacity se podařilo Milanu Halouskovi dopravit do jihočeského Tábora.

Začalo nové období pro hvězdárnu. Hvězdárna se začala ve spolupráci s knihovnou stávat místem vědění a informací z oblasti astronomie pro veřejnost. Cestu sem našly dětit z mateřských a základních škol v rámci výuky.

Veřejná pozorování oblohy probíhají každý čtvrtek a při astronomických úkazech je hvězdárna s knihovnou plná. Jednu zvláštnost táborská hvězdárna přece jenom má. Pokud je pozorovatelný jakýkoli vesmírný úkaz a počasí tomu nepřeje, stojíte u dalekohledu v kopuli, posloucháte pravidelné bubnování dešťových kapek a téměř neslyšíte vlastního slova, můžete si být jisti, že na hvězdárnu v Táboře přijde minimálně 50 lidí.