Pravidla ochrany soukromí 

Provozovatel webu Hvězdárna Fr.Pešty na stránkách  cas100geo a Praga-astronomica  zpracovává osobní údaje poskytnuté při nákupu nebo registraci za účelem plnění podmínek registrace nebo obchodního případu, za účelem zpracování elektronické registrace/objednávky, realizace dodávky, vyřízení registrace, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle právních předpisů.

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí (dále jen „Správce“)
 2. Kontaktovat správce je možné prostřednictvím formuláře v sekci O nás;
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou osobu.
 4. Správce zpracovává osobní údaje, které mu dobrovolně poskytl registrující/kupující.
 5. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění svých závazků.
 6. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované, předávané jiným subjektům a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.
 7. Správce na základě ujednání a upozornění v rámci pravidel registrace/nákupu, zveřejňuje veškeré platby prostřednictvím transparentního účtu. Původce osobních údajů s tímto vyjadřuje souhlas při potvrzení registrace/nákupu.
 8. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění závazků správce vůči původci osobních údajů. Bez poskytnutí osobních údajů nelze těmto závazkům dostát.
 9. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z právních předpisů po dobu min. 3 let od ukončení smluvního vztahu.
 10. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.
 11. Podle podmínek stanovených právními předpisy má původce osobních údajů právo: Na přístup ke svým osobním údajům, Na opravu osobních údajů, Na vymazání osobních údajů, Vznést námitku proti zpracování, Na přenositelnost údajů
 12. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů původce osobních údajů.
 13. Odesláním elektronické objednávky potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.