Pohledy do vesmíru - prohlídka hvězdárny v Rokycanech


V době megaeventu můžete navštívit Rokycanskou hvězdárnu a prohlédnout si:

  • astronomickou techniku v kopuli hvězdárny
  • za jasného počasí se kouknout dalekohledem na naši nejbližší hvězdu - Slunce

Hvězdárna Rokycany

Hvězdárna se nachází na Oseckém vrchu na severním okraji města Rokycany (zhruba 12 km východně od Plzně) nad místní nemocnicí v nadmořské výšce 400m.
K dispozici je technika od malých přenosných přístrojů až po dalekohled s průměrem hlavního zrcadla 508 mm v severní kopuli. Přístroji je možné pozorovat noční oblohu (Měsíc, planety, dvojhvězdy, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny) a ve dne Slunce (fotosféra, chromosféra). O každém úkazu se dozvíte spoustu zajímavostí, přijďte se podívat.
Z odborné činnosti se hvězdárna věnuje především systematickému pozorování zákrytů, zejména hvězd planetkami. Nic vám to neříká? Přijďte, určitě se dozvíte více. 

Historie hvězdárny Rokycany

První rokycanská hvězdárna vznikla na severním okraji města krátce po druhé světové válce především přičiněním aktivních zájemců, astronomů amatérů, kteří svá pravidelná sledování oblohy zahájili již v průběhu roku 1942. Na soukromém pozemku jednoho z členů na Oseckém vrchu vyrostla během roku 1947 tzv. "stará hvězdárna", v níž byl původně umístěn refraktor o průměru objektivu 80 mm a později (1961) teleskop typu Cassegrain.
Aktivita členů rokycanského astronomického klubu vedla v polovině padesátých let k rozhodnutí vybudovat nový, větší objekt a zakoupit pro Rokycany mohutnější přístroj. V akci "Z" tak do roku 1961 vznikl základ hlavní budovy dnešní hvězdárny. Do její kopule byl zakoupen refraktor typu Coude vyrobený firmou Carl Zeiss Jena, který zájemcům o astronomii v Rokycanech dodnes slouží.

Významnou změnou ve vzhledu hvězdárny byla rozsáhlá rekonstrukce a přístavba objektu zahájená na konci roku 1992, která byla stavebně dokončena v roce 1996. Další stavební změnou byla roku 2003 kompletní rekonstrukce střechy při níž Hvězdárna v Rokycanech získala pozorovací terasu vyhovující jak pro popularizaci astronomie tak i pro odborná pozorování. V srpnu a září 2007 pak proběhla rekonstrukce přednáškového sálu a hlavní kopule.
Poslední "viditelnou" změnou je přístavba severní kopule z roku 2013. V ní je umístěn náš největší přístroj - dalekohled s průměrem hlavního zrcadla 508 mm. 


Zdroj: webové stránky hvězdárny  https://www.hvr.cz/historie-hvezdarny-rokycany/