Program - Vesmírná okna - 2023


12-14 hod

CWG tržnice

zde si můžete pořídit nebo vyměnit svoje i cizí CWG

12-17 hod

TB point

zde můžete do eventu vložit nebo z eventu vyzvednout TB či GC


12-17 hod

pohledy do vesmíru

otevřené dveře do hvězdárny, pokouknutí dalekohledem na Slunce, ...

12-16 hod

SignalFrog

setkání s geo žabákem, suvenýr, ...

12-17 hod

Země

Poblíž hvězdárny můžete spatřit nefalšovanou Zemi

13 a 15 hod

Mluvené slovo

Vyprávění o historii Vlašimské hvězdárny a Astronomické spol. 

12-17 hod

Pohyblivé obrázky

Promítání filmů v klubovně hvězdárny

za účast

Suvenýr

Suvenýr v Geocachingu jak je zvykem získá každý po zalogování

11.30-12.00 hod

Welcome Okna

Předskokanem megaeventu bude welcome event