Jaký byl megáč ?

Zde přinášíme trošku statistik návštěvnosti - údaje k 1.10.2017.


Odkud se k nám sjeli účastníci Vesmírné keše? 

Zde uvádíme pro tuto chvíli potvrzené státy:

 • Česko
 • Slovensko
 • Polsko
 • Německo
 • Rakousko
 • Francie
 • Norsko
 • Portugalsko
 • USA

Vesmírná keš / Cache in Space

mega event - 9.9.2017

 • 908 will attend
 • 776 attended
 • 472 snímků ve fotogalerii
 • 1600 jednotlivých osob

Vesmírná keš / Cache in Space

adventure / Lab cache - 8.-10.9.2017

 • 1309 kompletních odlovů
 • 13419 jednotlivých odlovů
 • 1382 lovících 

Welcome Vesmírná keš (Cache in space)

event - 8.9.2017

 • 40 will attend
 • 78 attended

   Goodbye Vesmírná keš (Cache in space)

   event - 10.9.2017

 • 26 will attend
 • 57 attended

cas100geo000 - 100 vyroci CAS 

traditional cache

úvodní keška k sérii cas100geo

 • 860 odlovů
 • 859 lovících
 • 114 bodů oblíbenosti (18 %)

cas100geo 001-100

mystery cache

série 100 keší - cas100geo

 • 20300 odlovů
 • 1065 lovících
 • 432 bodů oblíbenosti (2,3 %)

Poznámka: údaje jsou součtem pro všech 100 keší