GPS - navigace GALILEO (GSA)

Navigační systém Galileo je evropský autonomní globální družicový polohový systém (GNSS), který je vytvářený Evropskou unií prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA). Cílem Galilea je poskytnutí vysoce přesného nezávislého polohovacího systému, aby státy Evropské unie nebyly závislé na americkém GPS a ruském GLONASS. 


Projekt byl pojmenován podle toskánského vědce Galilea Galileiho, který se mimo jiné zajímal i o problémy námořní navigace. Administrativní sídlo Agentury GSA provozující systém Galileo je v pražských Holešovicích. 

Vznik projektu Galileo se skládá ze dvou částí. První fáze, takzvaná In-Orbit validation phase (IOV), byla zahájena v roce 2011, respektive už v roce 2005, kdy byl vypuštěn první zkušební satelit. Tato fáze má za úkol testování funkčnosti satelitů a jejich vzájemnou propojenost. V této fázi vývoje byly na oběžnou dráhu umístěny čtyři operační satelity. Od roku 2016 je spuštěna druhá fáze vývoje, tedy plné uvedení do provozu (Full operational capacity phase - FOC). V současnosti je tedy na oběžné dráze 18 satelitů, 4 původní operační a 14 nových. Do budoucna je v plánu zvýšit počet na 30 satelitů. Všechny tyto satelity jsou zároveň kompatibilní se americkými satelity GPS i ruskými GLONASS2, lze je tedy využívat všechny dohromady a tím zlepšovat služby jako přesnost navigací. Právě kvůli možnosti přesnější navigace na mapách, využívá systém Galileo například značka mobilních telefonů Huawei. Technologie se ale uplatňuje také při předpovídání počasí nebo slouží vojenským účelům.  

Systém má být tvořen 30 operačními družicemi (27+3), obíhajícími ve výšce přibližně 23 222 km nad povrchem Země po drahách se sklonem 56° k zemskému rovníku ve třech rovinách, vzájemně vůči sobě posunutých o 120°. Každá dráha bude mít 9 pozic pro družice a 1 pozici jako zálohu, aby systém mohl být při selhání družice rychle doplněn na plný počet. To umožní také využívat systém až na 75° zeměpisné šířky. Díky počtu družic bude systém spolehlivý a může překonat i svého největšího konkurenta GPS. Pokrytí Galilea je větší než u GPS, a to především v severských zemích kde navigace byla problematická.

Ke konci roku 2018 bylo na trhu více než 70 smartphonů se systémem Galileo. Od roku 2018 se Galileo nachází v každém novém schváleném vozidle prodávaném v Evropské unii a umožňuje tak provoz automatického tísňového volání eCall.

Na začátku roku 2019 byla podpora dvoufrekvenčního globálního navigačního systému (sleduje více než jeden rádiový signál z každého družice, pro Galileo frekvence E1/E5) potvrzena jen na Android telefonech Xiaomi Mi 8 and Xiaomi Mi Mix 3 (podle aplikace GPSTest). U ostatních zařízení nejsou dostupné informace nebo jsou potíže se získáváním technických informací z GPS čipu.