Robotický dalekohled

Po mnoha letech zkušeností v automatizaci a robotizaci astronomických přístrojů, s využitím know-how firmy a ve spolupráci s Astronomickým Ústavem UK Praha vytvořila česká firma z Hradce Králové ProjectSoft projekt "Vývoj technologií pro rychlé robotické observatoře a laserové komunikační systémy" s grantovou podporou Technologické agentury České republiky. Za pouhých 18 měsíců byl vyprojektována, postavena a instalována plně robotická observatoř "Blue Eye".

Na ultra rychlé Altazimutální montáži (rychlost přesunu je až 90°/sec) je instalován dalekohled optického systému RC s průměrem zrcadla 0,6m. Montáž je osazena nejmodernějším řízením s pohony direct-drive s výlučně průmyslovými komponenty včetně PLC Beckhoff. Speciální kopule je navržena tak, aby umožňovala rychlé otevření a nebránila v rychlých přesunech dalekohledu. Veškerá moderní průmyslová elektronika je instalována ve speciálním kontejneru a řada meteorologických čidel se sama stará o naprostou bezpečnost celé observatoře.

Pozorování je možné provádět v několika módech. Místní, dálkové a plně robotické s použitím plánovacího softwaru, kdy pozorovatel může klidně spát ve své posteli a dalekohled pracuje naprosto sám. Cílem projektu byly univerzálnost, bezobslužnost, rychlost najíždění a mobilita. Vše lze lehce a snadno rozebrat, přemístit a znovu složit bez nutnosti odlévání betonových pilířů.

Tato komplexní observatoř může sloužit nejen v astronomii, ale například pro sledování gama záblesků, pro laserové terminály a dálkoměry, na vyhledávání kosmického smetí/satelitů apod.