Radioteleskopy

Pro pozorování Slunce v oboru radiových vln jsou v současné době k dispozici 3 specializované teleskopy:

  • RT3 - jednofrekvenční 3,00 GHz (10 ms časové rozlišení)
  • RT4 - spektrograf 2,0 až 5,0 GHz (10 ms doba rozlišení 256 frekvenčních kanálů)
  • RT5 - spektrograf 0,8-2,0 GHz (10 ms časové rozlišení 256 frekvenčních kanálů)

Pozorování se provádí denně, pokud je Slunce výše jak 5 stupňů nad obzorem. Pouze vybrané časové intervaly s rádiovými událostmi jsou archivovány. 

Sluneční oddělení

Sluneční oddělení studuje naši nejbližší hvězdu, Slunce, a zaměřuje se jak na aktivní, tak i klidné procesy ve sluneční atmosféře. Aktivní procesy ovlivňují celý meziplanetární prostor, včetně naší Země a jejího okolí (tzv. kosmické počasí). V Ondřejově se pozoruje Slunce v optickém a rádiovém oboru elektromagnetického záření a tato pozorování jsou doplněna v rámci mezinárodní spolupráce daty z družic, které poskytují informace o slunečním záření v ultrafialové, rentgenové a gama-oblasti spektra.