První pomoc 

První pomoc budou zajišťovat ač dobrovolníci, tak odborníci, dbejte proto prosím jejich pokynů.

E1 místo uložení lékárničky - Registrace

E2 místo uložení lékárničky - Přednášková místnost

První pomoc / Ošetřovna - přízemí slunečního oddělení AsÚ - Zde je přítomna zdravotní služba - 605 135 939

Pravidla první pomoci

  1. Pokud se vám stane drobný úraz, kontaktujte pořadatele na jednom ze dvou míst první pomoci.
  2. Pokud se vám stane vážnější úraz, kontaktujte pořadatele na místě očetřovny nebo
  3. Pokud se vám stane vážnější úraz, kontaktujte pořadatele na tel. čísle: 605 135 939