Mgr. Michal Bursa, Ph.D.

Co astronomie přinesla lidstvu? 

sobota 31.8.2019 - 11.30 hod - Planetárium, Cosmorama


Astronomie je věda zabývající se výzkumem vesmírných těles, dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Přináší však studium nebeských dějů společnosti nějaký ryze praktický užitek? Odpověď možná překvapí - s původně astronomickými technologiemi se setkáváme dennodenně a mnohdy si ani neuvědomujeme, že ně vděčíme právě astronomii.


Michal Bursa (*1977) vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá relativistickou astrofyzikou, akrečními disky okolo černých děr a neutronových hvězd a numerickým modelováním fyzikálních proscesů, které v nich a jejich okolí probíhají.