R     Registrace

A     Astrostánek

G     Geostánek

O     Občerstvení 

WC  Toalety


D     Dětský koutek

KH   Přednášky

V     Výstavy


exkurze:

ER  Radioteleskopy

ES  Sluneční oddělení

ED  Dvoumetr

ER  Robotický dalekohled

EK  Historické kopule

EM Muzeum

Základní pravidla

1. Udržujte čistotu a pořádek, udržujte dobrou náladu.

2. Buďte ohleduplní k ostatním i životnímu prostředí.

3. Dodržujte pokyny organizátorů a zaměstnanců Astronomického ústavu.

4. Dodržujte základní pravidla a pokyny Geocachingu, ale např. i pravidla při parkování.