Písně kosmické 

"Jen bychom rádi věděli,"vrch hlavy poulí zraky,"jsou-li tam tvoři jako my,jsou-li tam žáby taky!"


  • V jaké básni ze sbírky nalezneme uvedený verš?
  • Kde v areálu observatoře nalezneme poslední větu?
  • Kde v areálu nalezneme kamennou žábu?

Písně kosmické je název básnické sbírky českého básníka Jana Nerudy vydané v roce 1878.

Jan Neruda měl dobré znalosti o tehdejší astronomii. Jejím základům vyučoval i bratry Fričovy, pozdější zakladatele Hvězdárny v Ondřejově. Dnes stojí na pozemku hvězdárny busta Josefa Jana Friče s žábou a za ní v pracovně lze číst nápis "Jsou-li tam žáby taky", z básně sbírky.

Díky astronautu Andrew Feustelovi, který se účastní mise STS-125, raketoplán Atlantis vynesl do vesmíru českou vlajku a český a anglický výtisk Písní kosmických. České vydání je téměř 90 let staré. Matka astronautovy manželky je Češka pocházející ze Znojma, její otec pak Ind.

Sbírku tvoří 38 básní, v nichž je opěvováno lidské poznání, které se stále rozšiřuje a objevuje dosud nepoznané skutečnosti přírody. V kontradikci malého elementu člověka a velkého, rozlehlého vesmíru se jedná o oslavu lidského ducha a jeho činů nového objevování. 

Sbírka ukazuje, že nelze klást racionální a pozitivisticky zaměřenou vědu do opozice vůči poezii, která jako v tomto případě staví na jejich závěrech. 

Ve sbírce jsou oslavována vesmírná tělesa. Z vědeckého hlediska se jedná o verše, které jsou víceméně v souladu s vědeckým poznáním, tak jak bylo známo v Nerudově době. Podle názoru Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR neobsahují Písně kosmické věcné chyby a jsou bezchybné dodnes.