Parkování  

Parkování budou regulovat organizátoři, dbejte prosím jejich pokynů.

 • P1 Hlavní parkovištěmegaeventu. Kapacita cca 150 míst. Parkoviště je travnaté a není vhodné pro sportovní nebo jinak auta s velmi nízkým podvozkem.
 • P2 - parkoviště megaeventu pro zdravotně postižené a cyklisty. Kapacita cca 25 míst.
 • P3 - oblast parkování pro auta s velmi nízkým podvozkem. Kapacita cca 50 míst.
 • PX - parkoviště vyhrazené pro organizační tým megaeventu
 • PZ - parkoviště vyhrazené výhradně pro zaměstnance AsÚ AV ČR

S výjimkou parkujících na P2, PX a PZ platí vyznačené zákazy vjezdu.

Pravidla parkování

 1. Používejte vyhrazená parkoviště dle příslušného plánku.
 2. Buďte ohleduplní k ostatním.
 3. Dodržujte pokyny organizátorů.
 4. Dodržujte zákazy vjezdu do areálu akce, netýká se vyjímek pro užití P2, PX a PZ.
 5. Buďte šetrní k travnatým parkovacím plochám a udržujte je v čistotě.
 6. Při využívání parkovišť P2 a PX dodržujte max. rychlost 20 km/hod a buďte ohleduplní k účastníkům akce.