Jiří Grygar - Velký třesk a Bible

Nalezeno ve skříni

Autorizovaný záznam přednášky, kterou dne 11. března 1990 přednesl Jiří Grygar v Modlitebně církve bratrské v Ostravě; aktualizováno v březnu 1997.

A5 

75,00 Kč