Jiří Grygar - Věda, víra, vesmír

Nalezeno ve skříni

Autorizovaný záznam přednášky, kterou dne 10.11.1990 v Evangelickém kostele v Ostravě přednesl Jiří Grygar.


75,00 Kč