Geocoin SUN - Nikl

MegaEvent 2022

Geocoin je vydán k příležitosti konání megaeventu GC9G9H2 - Slunce - naše nejbližší hvězda / Česko v ESO. Megaevent se koná 3.9.2022 v areálu hvězdárny v Rokycanech.

Geocoin na líci připomíná dlouhou tradici vizuálních pozorování Slunce, díky nimž se vyhodnocuje sluneční aktivita kolísající v jedenáctiletých cyklech. Na rubu geocoinu je připomínka na nejvýznamnějšího pozorovatele, pana Ladislava Schmieda z Kunžaku, který za svůj život provedl téměř 12500 pozorování, což je největší počet pozorování na světě.

365,00 Kč