František Nušl - 151 let

Novinka

Sezimovo Ústí, říjen 2021
Vydává © Hvězdárna Františka Pešty

Redakce Petr Bartoš, Štěpán Kovář

Jazykové korektury Lukáš Bartoš

DTP Petr Bartoš

Tisk Hvězdárna Františka Pešty

ISBN 978-80-88281-04-7

35,00 Kč