Česká astronomická společnost v proměnách času

sborník

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Editoři Petr Bartoš, Štěpán Ivan Kovář
Jazykové korektury
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze 978-80-906929-5-4


Více zde

35,00 Kč