Anča Fričová - Ondřejovská kronika 1911-1929

Předprodej

Jedná se o každoroční rukopisný souhrn událostí v rodině Fričů, na observatoři v Ondřejově a souvisejících událostí sepsaných Ančou Fričovou, dcerou J.Friče, vždy ke konci příslušného roku. Text je uveden v autentické podobě pouze s nezbytnými korekturami.

Tato kniha je vydána na základě rukopisu poskytnutého potomky J.Friče a fotografického archivu J.Friče poskytnutého vedením Astronomického ústavu AV ČR a uložených v AsÚ AV ČR v Ondřejově.

A5, 136 stran, pevná vazba

vydavatel: Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí

Distribuce objednávek proběhne začátkem října 2023.

320,00 Kč