Osobnosti sluneční astronomie

Výzkum Slunce a jeho aktivity má v České republice mnohaletou tradici. Tato tradice sahá do 19. století, kdy bylo zahájeno systematické pozorování Slunce. Nyní v něm pokračuje Sluneční oddělení Astonomického ústavu AV ČR a také Sluneční sekce ČAS, která je jednou z nejstarších sekcí. Vznikla v rámci ČAS jako jedna z prvních pod názvem Sekce pro pozorování Slunce již v r. 1920. Od počátku byla velmi aktivní, o její činnost se zasadil nejprve dr. Vladimír Guth, který tehdy sekci řídil, později shromažďoval pozorování František Kadavý na Petřínské hvězdárně.