sídlo navigace GALILEO (GSA)

Praha se od září 2012 stala centrem satelitní navigace v Evropě. Slavnostním otevřením ústředí evropské kosmické agentury pro program Galileo završila šestileté úsilí Česka o přesun administrativního centra navigačního systému z Bruselu do Prahy.


GSA je regulační agenturou EU pro evropské programy družicové navigace Galileo a EGNOS, která zajišťuje především bezpečnostní akreditaci a provoz bezpečnostního monitorovacího střediska systému Galileo, odpovídá za marketing a komercionalizaci systému Galileo a EGNOS, kde zejména přispívá k přípravě uvedení systému na trh, analýzu trhu a propagaci aplikací a služeb na trhu v oblasti družicové navigace. V delegované působnosti od Evropské komise, která za program celkově odpovídá, pak má GSA na starosti i řízení kontraktů souvisejících s provozem systému i servisních středisek a pozemního segmentu (mapka níže), poskytování technické expertízy a definice misí služeb a vývoje programu. V neposlední řadě také definici výzev na rozvoj uživatelského segmentu, tj. přijímačů a chipsetů a následnou administraci projektů v rámcovém programu Horizont 2020. Tyto činnosti a řízení všech ostatních evropských center jsou zajišťovány z Prahy.

V Německu a v Itálii sídlí kontrolní střediska, která řídí konstelaci družic a ovládají kritickou infrastrukturu. Ve Francii a Velké Británii pak bezpečnostní monitorovací centra, jejichž úkolem je sledování bezpečnosti systému a řízení přístupu uživatelů k veřejně regulované službě (Public Regulated Service - PRS), kterou mohou využívat jen autorizovaní uživatelé, jako jsou bezpečnostní a ozbrojené složky nebo integrovaný záchranný systém aj. Španělsko hostí centrum služeb, které se specializuje na poskytování informačních služeb široké komunitě uživatelů Otevřené služby (OS), v budoucnu též Komerční služby (CS), zároveň bude fungovat jako rozhraní mezi uživateli systému a řídícími středisky. V neposlední řadě jsou ještě 2 centra v Nizozemsku, která sledují kvalitu poskytovaných služeb Galileo nezávisle na hlavní infrastruktuře monitorovacích center a centrum pro sledování a řízení systémového času Galileo a referenčních pozemních časových a geodetických rámců. Nejnovější částí infrastruktury Galileo je vznikající logistické centrum, které bude umístěné v belgickém Redu.

Sídlo GSA přináší ČR především příležitosti pro rozvoj moderních technologií a průmyslu a prestiž. Toto přináší nejen tzv. obchodní turistiku, ale i příležitosti v podobě příchodu velkých firem, které se v oblasti družicové navigace a služeb na ní založených pohybují, do České republiky. Pro velké firmy bude permanentní kontakt s GSA velmi výhodný a aby nemuseli stále cestovat do Prahy, založí zde malou pobočku. Růst oblasti trhu družicové navigace je totiž přibližně 10% ročně. Je důležité říci, že jde do zajímavé technologické či softwarové firmy! A to je příležitost pro české firmy, aby navázaly kontakty důležité pro růst jejich podnikání v této vysoce inovativní oblasti. Naše firmy rovněž těží s bližšího kontaktu s GSA, což je patrné na míře úspěšnosti v projektech. Je zřejmé, že "být u zdroje informací" a mít možnost chodit na akce, které GSA v Praze pořádá, je zkrátka důležité.

Ohledně prestiže, Praha je jedním z hlavních měst družicové navigace na světě. A těch je méně, než počet prstů jedné ruky.