Štefánik astronom

26.03.2019

Osmé číslo nás seznamuje s osobností Milana Rastislava Štefánika, a to především jako astronoma. Tuto významnou osobnost si připomínáme v roce neblahého 100. výročí jeho tragického úmrtí.

Štefánik astronom

Milan Rastislav Štefánik byl slovenský astronom, politik, letec, generál francouzské armády, spolutvůrce československého státu.

Poslední rok na univerzitě plně věnoval studiu, jehož výsledkem byla disertační práce "O nové hvězdě v souhvězdí Cassiopea objevené v roce 1572". Roku 1904 byl promován na doktora filozofie. Poté odjel do Paříže, kde se mu podařilo dostat k profesoru Janssenovi, který ihned rozpoznal jeho talent. Jako host na Meudonské hvězdárně podnikl Štefánik různé výpravy. Nejúspěšnější byl pro Štefánika rok 1906, když zveřejnil sedm vědeckých prací.

Procestoval Turkestán, Alžír, pohoří Atlas, Saharu, Tunis a navštívil i Kartágo. Na začátku roku 1910 byl vyslán na Tahiti pozorovat Halleyovu kometu. Roku 1911 na ostrově Vavau a roku 1912 v Passa Quatro (Brazílie) dosáhla Štefánikova výprava nejlepších výsledků v pozorování zatmění Slunce, což ocenila i Francouzská akademie věd.

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna stojí v Petřínských sadech u Hladové zdi, vybudované v době panování Karla IV. "Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní astronomie" byly hlavními cíli České astronomické společnosti, založené roku 1917. Slavnostní otevření hvězdárny pro členy Společnosti proběhlo 24. června 1928, veřejnosti byla zpřístupněna o rok později.

V současnosti je Štefánikova hvězdárna kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Tím nejzajímavějším, co hvězdárna může nabídnout, jsou bezpochyby veřejná pozorování denní i noční oblohy, probíhající za jasného počasí po celý rok. Pozorování vesmírných objektů jsou doprovázena odborným výkladem zaměstnanců a demonstrátorů hvězdárny. Kromě pozorování je možné si prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a stálou, astronomicky zaměřenou výstavu.