Oppolzerovi skvrny a navigace Galileo

15.05.2019

Čtrnácté číslo nám připomene významného astronoma, slunečního fyzika, který see zabýval studiem Slunečních skvrn. Oproti historické připomínce zde naleznete také novinku - představení navigačního systému Galileo.

Egon Ritter von Oppolzer

Významný astronom, sluneční fyzik, profesor univerzity v Innsbrucku a zakladatel tamní hvězdárny. Zabýval se studiem Slunce, astrometrií, fotometrií a stavbou přesných přístrojů. Řadu vědeckých nápadů však nedokázal z důvodu předčasné smrti realizovat.

V Praze nastoupil na asistentské místo na klementinské hvězdárně patřící tehdy pod správu německé univerzity a o dva roky později se habilitoval v oboru astrofyziky. V roce 1901 přijal profesorské místo na univerzitě v Innsbrucku. Nejprve jako mimořádný a od roku 1906 jako řádný profesor astronomie.

Vědeckým přínosem byla již jeho disertační práce, ve které vysvětlil původ slunečních skvrn. V Praze se zabýval problémem variace výšky zemského pólu a určil zeměpisnou šířku města. Toto měření následně sloužilo jako vzorový příklad pro celou monarchii. Při pobytu v Postupimi objevil proměnlivost planetky Eros, kterou asprávně přisoudil jejímu nepravidelnému povrchu.

Navigační systém Galileo

Galileo je evropský autonomní globální družicový polohový systém (GNSS), který je vytvářený Evropskou unií prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA). Cílem Galilea je poskytnutí vysoce přesného nezávislého polohovacího systému, aby státy Evropské unie nebyly závislé na americkém GPS a ruském GLONASS.

Systém má být tvořen 30 operačními družicemi (27+3), obíhajícími ve výšce přibližně 23 222 km nad povrchem Země po drahách se sklonem 56° k zemskému rovníku ve třech rovinách, vzájemně vůči sobě posunutých o 120°. Každá dráha bude mít 9 pozic pro družice a 1 pozici jako zálohu, aby systém mohl být při selhání družice rychle doplněn na plný počet. To umožní také využívat systém až na 75° zeměpisné šířky.

Díky počtu družic bude systém spolehlivý a může překonat i svého největšího konku-renta GPS. Pokrytí Galilea je větší než u GPS, a to především v severských zemích kde navigace byla problematická.