Mezinárodní astronomická unie představuje

16.06.2019

Osmnácté číslo věnujeme představení přednášek a jejich protagonistů z Mezinárodní astronomické unie (IAU), která v letošním roce slaví 100. výročí od založení.

Mgr. Michal Bursa, Ph.D. - Co astronomie přinesla lidstvu?

sobota 31.8.2019 - 11.30 hod

Astronomie je věda zabývající se výzkumem vesmírných těles, dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Přináší však studium nebeských dějů společnosti nějaký ryze praktický užitek? Odpověď možná překvapí - s původně astrono-mickými technologiemi se setkáváme denno-denně a mnohdy si ani neuvědomujeme, že ně vděčíme právě astronomii.

Michal Bursa (*1977) vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá relativistickou astrofyzikou, akrečními disky okolo černých děr a neutronových hvězd a numerickým modelováním fyzikálních proscesů, které v nich a jejich okolí probíhají.

Dr. Rhys Taylor Ph.D. - The Hunt for Missing Galaxies - "Batman, Explosions and Jodie Foster Impressions"

sobota 31.8.2019 - 14.00 hod

Teorie formování galaxií mají velký problém: předpovídají desetkrát více galaxií, než kolik skutečně detekujeme. V této přednášce ukazuji, jak nám rádiové teleskopy umožňují prozkoumat skrytou stranu vesmíru a honit se za těmito chybějícími galaxiemi, proč jsou satelity GPS pro radioastronomii velmi nepříjemné a jak hledání odhaluje úžasné nové vlastnosti, které jsme nikdy nečekali. Divákům budou poskytnuty 3D brýle.

Rhys Taylor - Po maturitě na univerzitě v Cardiffu strávil dva roky jako postdoc v Arecibu v Portoriku, tam se také naučil řešit hurikány, nečekané krádeže poklopů, a dokonce i to, jak přežít bez internetu. Od roku 2013 loví galaxie z bezpečí Prahy.