Einstein a vzdělanost

15.03.2019

Sedmé číslo nám připomíná v den 140. výročí narození Alberta Einsteina jeho působení jako pedagoga, a to především při jeho pobytu v Praze. Kde jinde se však člověk může setkat s astronomickým vzděláním, než na hvězdárnách, kterou jsou tématem unikátní výstavy.


Einstein pedagog

Albert Einstein je jedním z největších fyziků všech dob, byl také významným filozofem a velkým humanistou. Studoval na střední škole v Mnichově a později v Curychu, kde absolvoval i vysokou školu. V roce 1900 získal učitelský diplom.

Albert Einstein vstoupil do českého prostředí v roce 1911, kdy byl jmenován profesorem teoretické fyziky na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Bylo to poprvé, kdy slavný fyzik získal místo řádného profesora. Během pražského pobytu pracoval i na pozdější teorii relativity - jedné z nejznámějších vědeckých teorií 20. století. V červenci 1912 Albert Einstein své působení v Praze uzavřel a vrátil se do Curychu.

Československo navštívil naposledy v roce 1921, přesto jeho stopa v našem prostředí nezmizela. Einsteinův podpis ve vysokoškolském indexu již navždy zůstal dr. Bohumilu Štenberkovi, prvnímu řediteli Astronomického ústavu Akademie věd. 

V těžkých dobách před začátkem 2. světové války se jeho podpory dostalo dr. Arthuru Beerovi, rodákovi z Liberce. A v neposlední řadě se pokusil ovlivnit československé dějiny v roce 1950, kdy tehdejšímu komunistickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi poslal žádost o milost pro dr. Miladu Horákovou. Einsteinův pobyt v Praze připomínají dvě pamětní desky.

Místa astronomické vzdělanosti

Nová podoba původní výstavy a publikace Štěpána Kováře z roku 2000 nás přenese do sféry českého fenoménu nejen lidových hvězdáren. Původní projekt čítal 18 hvězdáren, které existovaly nebo vznikly během let 1918-1945. Kromě publikace, byla podstatnou součástí projektu především fotografická výstava, putující po veletrzích a astronomických institucích po celé České republice.

Jak uvedl Štěpán Kovář pro IAN "Zmapoval jsem pouze ty, které je ještě dnes možné nalézt a přinést o nich obrazové svědectví. Jen namátkou mohu jmenovat Ondřejov, pražské Klementinum, Ballnerovu hvězdárničku ve Valašském Meziříčí, České Budějovice, Plzeň".

V době eventu se tak mimořádně můžeme v Národním technickém muzeu (můžete využít zvýhodněné vstupné v rámci registrace) setkat s pokračováním projektu, doplněném o další zajímavé hvězdárny.