Další pražské hvězdárny

15.07.2019

Další, dnes již 23. číslo, nás zavede na třetí z funkčních hvězdáren v Praze, do Ďáblic. Tato hvězdárna má úzký vztah k dnes již nefunkční, ale stále stojící, hvězdárně lékárníka Františka Fischera v Podolí.

Hvězdárna v pražských Ďáblicích

Kromě Planetária a Štefánikovi hvězdárny nalezneme v Praze i třetí funkční hvězdárnu. Hvězdárna je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví, v nadmořské výšce 325 metrů. V jejím těsném sousedství je místo výhledu na téměř polovinu Čech, vybavené směrovou růžicí a malým dalekohledem. Za vynikající dohlednosti je možné vidět i pohraniční hory - Krušné, Jizerské a Krkonoše.

V 50. letech 20. století byla zahájena stavba hvězdárny. členy tehdejšího astronomického kroužku založeného v roce 1953 pod vedením Zdeňka Corna, který se až do svého odchodu do důchodu staral o chod hvězdárny. Odborným poradcem při výstavbě byl astronom dr. Hubert Slouka. Ten se také zasloužil o získání prvního dalekohledu do východní kopule.

3. listopadu 1956 zahájila první část hvězdárny svou činnost. Součástí budovy byla kopule o průměru 5,27 m, přednáškový sál, fotokomora a knihovna. Roku 1968 se Hvězdárna Ďáblice stala součástí Štefánikovy hvězdárny na Petříně.

Na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století byla hvězdárna výrazně modernizována. Byly vybudovány návštěvnické toalety a promítací sál byl vybaven klimatizací, novými sedadly a novou projekční technikou.

Hvězdárna v Praze-Podolí

Hvězdárna byla soukromou observatoří pražského lékárníka a amatérského astronoma Františka Fischera, který ji nechal postavit jako součást své vily v ulici Na Zlatnici. Fischer se věnoval především mapování povrchu Měsíce a pořizování snímků mlhovin a komet.

Součástí hvězdárny, která fungovala od roku 1924, byla rovněž knihovna obsahující podle J. Klepešty "staré tisky z oboru selenographie, jež nelze najíti ani ve velkých universitních knihovnách".

Fr. Fischer pořádal v zahradě vily pozorování meteorů, a to v rámci programu České společnosti astronomické. Pro mladé členy ve 30. letech připravil i kurz selenografie.

Říše hvězd v roce 1937 označila podolskou observatoř za "jednu z nejlépe vybavených a vedených soukromých hvězdáren" v Československu.

Po smrti Fr. Fischera darovala jeho rodina dalekohled a další astronomické vybavení České astronomické společnosti. Posléze ho získala hvězdárna v pražských Ďáblicích, kde slouží v západní kopuli.