Brahe a jeho přístroje

16.02.2019

Třetí číslo nás seznamuje s velikánem astronomie, který působil v 16. století v Praze. A nejen tento velikán, ale i přístroje (nejen) z jeho doby můžeme shlédnout v astronomické expozici NTM.

Tycho v Praze!

Tycho Brahe, původním jménem Tyge Ottesen Brahe (potomek starého šlechtického rodu), byl význačný dánský astronom, astrolog a alchymista. Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu.

Nejprve studoval v Kodani filozofii a réto-riku, poté práva v Lipsku. V roce 1565 zdědil značné jmění a začal se věnovat svým koníčkům - alchymii, ale především astronomii. Po smrti otce (1571) se vrátil do Dánska a získal vlastní observatoř. 11. listopadu 1572 pozoroval výbuch supernovy SN 1572 v souhvězdí Kasiopeji.

Roku 1599 byl Rudolfem II. na radu Tadeáše Hájka z Hájku pozván do Prahy, kde působil jako císařský astrolog. Pohřben byl po smrti v roce 1601 na pražském Starém Městě v kostele Matky Boží před Týnem u Staroměstského náměstí.

Při četných astronomických pozorováních, přesným měřením paralaxy dokázal, že komety se nacházejí vně měsíční dráhy. Na základě jeho pozorování, a to především poloh Marsu, mohl o několik let později Johannes Kepler formulovat své slavné zákony oběhu planet.

Jak to jen dělali?

Expozice Astronomie v Národním technickém muzeu je koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd v podobě unikátních sbírkových předmětů. Úvodní část eliptického půdorysu představuje nejvýznamnější mezníky v dějinách astronomie v časovém rozpětí cca 6000 let. Nejstarším předmětem sbírkového fondu je meteorit nalezený roku 2005 v Argentině na území Campo del Cielo, starý téměř 5000 let.

Druhá část expozice Z dějin astronomických přístrojů ukazuje v šesti tématických kapitolách přístroje používané v astronomii v různých histo-rických obdobích od 15. do 20. století. Těžiště pre-zentace je situováno do 16. - 17. století, kdy v Praze, sídelním městě císaře Rudolfa II., pracovali nejvýznamnější astronomové doby - Tycho Brahe a Johannes Kepler. Také 18. století s armilárními sférami, měřícími přístroji, globy, slunečními hodinami a dalšími předměty dává nahlédnout do podivuhodného světa astronomů, geometrů, karto-grafů, ale i navigátorů lodí. Principy používání pří-strojů a pomůcek i uvedení do současných poznatků astronomie zajišťují obrazovky s animo-vanými a dokumentárními filmy.