Astronomické ústavy se představují

27.07.2019

Již pětadvacáté číslo představuje tentokrát dva astronomické ústavy, které se nacházejí v Praze a mají za sebou úžasnou historii a před sebou nadějnou budoucnost.

Astronomický ústav AV ČR

Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.

Ústav byl zřízen 1. 1. 1954 z Astrofyzikální observatoře a Laboratoře pro měření času, které byly vytvořeny o rok dříve z Ústředního ústavu astronomického po jeho začlenění do Československé akademie věd. Je tak přímým pokračovatelem vědecké tradice hvězdárny vystavěné v roce 1722 v pražském Klementinu - pozdější Státní hvězdárny - a observatoře v Ondřejově, založené J. J. Fričem v roce 1898.

AsÚ dlouhodobě dosahuje vynikajících vědeckých výsledků, pracovníci mají vysokou publikační aktivitu a odborné texty otišťují v nejlepších světových vědeckých periodikách nevyjímaje prestižní časopisy Nature a Science. V nedávném hodnocení jednotlivých ústavů Akademie věd se umístili na první příčce žebříčku.

Ústav sídlí asi 35 km jihovýchodně od Prahy v obci Ondřejov, kde se v rozlehlém areálu historické observatoře budované už od roku 1898 soustředí většina aktivit a veškeré přístroje. Menší oddělené pracoviště ústavu se nalézá v Praze v areálu ústavů Akademie věd na Spořilově (spolu s Geofyzikálním ústavem a Ústavem fyziky atmosféry).

Astronomický ústav UK

Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze byl založen Augustem Seydlerem (1849-1891), profesorem teoretické fyziky a astronomie.

Ústav se nejprve nacházel ve vile na Letné, potom po velice dlouhou dobu sídlil ve Švédské ulici 7 na Smíchově. Jakkoli zde nebyly příznivé pozorovací podmínky, obloha se zde sledovala až do poloviny 20. století. Hlavním přístrojem hvězdárny s kopulí o průměru 4 m byl refraktor o průměru objektivu 22 cm. Dnes je pozorovatelna v soukromých rukou, sice zrekonstruována, ale původním účelům již neslouží.

Dnes je ústav součástí Matematicko-fyzikální fakulty a nachází se v areálu kampusu v Tróji, V Holešovičkách 2.