Hygienická opatření a pravidla

V souvislosti s pandemií viru Covid-19 nejsou nyní vyhlášena žádná hygienická opatření.

Úprava programu

  • i tak se snažíme maximum programu přenést do venkovního prostoru, a to včetně výdeje e-shopu a Logbooku
  • K úpravě programu může dojít v okamžiku vyhlášení hygienických opatření.

Hygienická opatření 

  • pokud budou vyhlášena, musíme všichni bezpodmínečně dodržovat aktuální hygienická pravidla
  • bereme jako samozřejmost dodržování běžných hygienických pravidel 

Pravidla a podmínky budou průběžně aktualizovány dle vývoje coronavirové situace v České republice, potažmo v Plzeňském kraji.