JihoČAS 2010-2019

Novinka

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty

Formát A5 / 84 stran
ISBN tištěné verze 978-80-88281-09-2

Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/products/jihocas-2010-2019/

55.00 Kč