JihoČAS 2005-2009

Novinka

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty

Formát A5 / 75 stran
ISBN tištěné verze 978-80-88281-12-2

Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/products/jihocas-2005-2009/

55.00 Kč