Přednášky - komentář

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu (100 posluchačů) bude nezbytné, aby se zájemci na jednotlivé přednášky registrovali. 

Účast na přednáškách je podmíněna zaplacením eventovného - viz. kapitola organizace.