Štefánikova hvězdárna a Česká astronomická společnost

sborník

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš, Štěpán Kovář
Jazykové korektury
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze 978-80-906929-7-8


Více zde

35,00 Kč