Jiří Grygar 80krát kolem Slunce

sborník

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty

Editoři Štěpán Ivan Kovář, Petr Bartoš

Ilustrace Dušan Mihalovič, Lubomír Vaněk (obálka)

Jazykové korektury Aram Herrmann

DTP Petr Bartoš

Tisk Hvězdárna Františka Pešty

ISBN tištěné verze 978-80-260-9598-9

U příležitosti životního jubilea RNDr. Jiřího Grygara, CSc. (*17. 3. 1936) vám díky pomoci Petra Bartoše z Hvězdárny v Sezimově Ústí předkládám sborník osobních vzpomínek, postřehů a poznámek několika osobností napříč generacemi, obory i profesními zájmy. Mým cílem nebylo sestavení vyvážené studie o životě a díle předního českého astrofyzika, či dokonce snad jím autorizované biografie. Vím, že takový nápad by mi u Jury rozhodně neprošel. Oslovil jsem proto některé jeho přátele, kolegy, následovníky či obdivovatele, aby se v tomto sborníku podělili o svůj čistě osobní a vnitřní pohled.

Více zde

35,00 Kč