Exkurze


10.30 am/ 11.00 am/ 11.30am/ 12.00 am

Two-meter telescope

you will see the biggest telescope of the Czech Republic with diameter of 2 meters

  • registration required
  • capacity of 40 people


2.30 pm/ 3.00 pm/ 3.30 pm/ 4.00 pm


Solar department

you will visit the department which studies our closest star and find out interesting facts about research of the Sun  

  • registration required 
  • capacity of 25 people


excursion 10 am - 7 pm

night observation 8 pm - 10 pm

Historical domes

in historical dome, you will see exhibition about history of the Ondrejov observatory and lots of interesting instruments

  • capacity of 20 people
10 am - 7 pm

Historical museum

Astronomical museum of V. Šafařík contains historical astronomical and geodetic instruments

  • capacity of 20 people


10.30 am/ 11.00 am/ 11.30 am/ 12.00 

Radiotelescopes

you will find out how work radiotelescopes placed troughout of the Ondrejov observatory area

  • registration required 
  • capacity 40 people


2.30 pm/ 3.00 pm/ 3.30 pm/ 4.00 pm

Robotic telescope

the fastest telescope, do you want to see this unique device?

  • registration required 
  • capacity 40 people

Exkurze - komentář

Vzhledem k omezené kapacitě navštěvovaných pracovišť bude nezbytné, aby se zájemci na jednotlivé exkurze registrovali. Ragistrace bude spuštěna s dostatečným předstihem (1. května) a všichni se o ni včas dozvíte.

Účast na exkurzích bude podmíněna zaplacením eventovného - viz. kapitola organizace.