Competitions

1st competition - tournament

3D Tic Tac Toe

You probably know the Tic Tac Toe game on a paper, but did you play the 3D version?

  • registration required
  • capacity of 64 people

2nd competition

Time measuring

Can you measure time without watch?

3rd competition

GEO skittles

Geocachers use lots of tools for hiding or seeking geocaches. 

And when they can't be used, then...

Soutěže - komentář

Vzhledem k omezené kapacitě soutěží bude nezbytné, aby se zájemci na jednotlivé soutěže registrovali. Ragistrace bude spuštěna s dostatečným předstihem (1. května) a všichni se o ni včas dozvíte.

Účast na registrovaných soutěžích bude podmíněna zaplacením eventovného - viz. kapitola organizace.