JihoČAS 1993-1999

Novinka

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty

Formát A5 / 96 stran
ISBN tištěné verze 978-80-88281-10-8

Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/products/jihocas-1993-1999/

55,00 Kč