50 let České astronomické společnosti po 50 letech

sborník

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš
Jazykové korektury
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze 978-80-906929-3-0


Více zde

35,00 Kč