JihoČAS 2000-2004

Novinka

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty

Formát A5 / 87 stran
ISBN tištěné verze 978-80-88281-11-5

Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/products/jihocas-2000-2004/

55,00 Kč