100 astronomů

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Autoři Štěpán Ivan Kovář, Petr Bartoš
Ilustrace Lubomír Vaněk
Na vydání se podíleli Česká astronomická společnost
Muzeum Geocachingu, GEO o.s.
Jazykové korektury Magdaléna Zahajská, Stanislava Bartošová
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty

ISBN tištěné verze 978-80-906929-1-6

Česká astronomická společnost (ČAS) byla založena díky úsilí hrstky tehdejších českých astronomů a příznivců královské vědy v posledním válečném roce 8. prosince 1917. Když jsme počátkem r. 2016 začali promýšlet akce, jež by mohly upozornit širší českou veřejnost na toto významné jubileum, přišli editoři sborníku "100 astronomů" s nápadem rozmístit na různých místech naší vlasti 100 kešek připomínajících dávné i soudobé astronomy, kteří působili nebo současně působí na území někdejších zemí Koruny české, tak jsem si nejprve pomyslel, že to je čirá utopie. Vždyť jenom vybrat ty osobnosti, napsat o nich medailonky a pak k tomu rozmisťovat do různých úkrytů kešky v takovém počtu, to vyžaduje spoustu času. A kdo ho dnes má?

Více zde

95,00 Kč