Kosmická proletářka Luisa Landová-Štychová

sborník

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty

Autor Štěpán Ivan Kovář

Ilustrace Dušan Mihalovič

Jazykové korektury Aram Herrmann

DTP Petr Bartoš

Tisk Hvězdárna Františka Pešty

ISBN tištěné verze 978-80-260-8966-7


Je to znamenitá historická studie s uvedením pramenů. Osobně jsem LLŠ nezažil, ale vnímal jsem její šplechty v Říši hvězd. Až dodatečně jsem se dozvěděl, co to bylo za soudružku. Ta si klidně mohla notovat se Stalinem, který kdysi prohlásil, že "my komunisté jsme lidé zvláštního ražení". (Nikdo jiný než tento génius zla to nemohl vystihnout lépe.) Také historie čtyřnásobného jmenování a odjmenování Petřína jako hvězdárny Milana Rastislava Štefánika je do Guinesovy knihy rekordů.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.


Více zde

35,00 Kč