90 let astronomických společností

Sborník

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš, Štěpán Kovář
Jazykové korektury
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty 

ISBN tištěné verze 978-80-88281-13-9

Podrobnosti

35,00 Kč