Štefánik Milan Rastislav

Keš  GC71XGA

21. 7. 1880 - 4. 5. 1919

astronom, generál, politik


Milan Rastislav Štefánik byl slovenský astronom, politik, letec, generál francouzské armády, spolutvůrce československého státu.

Štefánik odmaturoval s vyznamenáním v Szarvasi v roce 1898 a rozhodl se odejít studovat stavební inženýrství do Prahy. Po dvou letech se zapsal ke studiu astronomie. Poslední rok na univerzitě plně věnoval studiu, jehož výsledkem byla disertační práce nazvaná "O nové hvězdě v souhvězdí Cassiopea objevené v roce 1572". Roku 1904 byl promován na doktora filozofie. Poté odjel do Paříže, kde se mu podařilo dostat k profesoru Janssenovi, který ihned rozpoznal jeho talent. Jako host na Meudonské hvězdárně podnikl Štefánik různé výpravy. Nejúspěšnější byl pro Štefánika rok 1906, když zveřejnil sedm vědeckých prací. Postupně se zařadil do pařížského vědeckého života a seznámil se i s českou studentkou Marií Neumanovou, která se stala jeho nejbližší důvěrnou přítelkyní.

M. R. Štefánik, zde jako podporučík pilot francouzského letectva, v okamžiku dekorování francouzským válečným křížem ... 

Na konci roku 1906 byl Štefánik pověřen vedením francouzské výpravy do Turkestánu, jejímž cílem bylo pozorovat zatmění Slunce. Po návratu do Paříže mu valné shromáždění Francouzské astronomické společnosti udělilo Janssenovu cenu. Po smrti Janssena se neúspěšně pokusil zachránit jeho observatoř na Mont Blancu, která byla nakonec rozebrána. Poté se Štefánik snažil vybudovat vlastní observatoř a s tímto cílem zorganizoval výpravu do severní Afriky. Procestoval Alžír, pohoří Atlas, Saharu, Tunis a navštívil i Kartágo. Na začátku roku 1910 byl vyslán na Tahiti pozorovat Halleyovu kometu. Roku 1911 na ostrově Vavau a r. 1912 v Passa Quatro (Brazílie) dosáhla Štefánikova výprava nejlepších výsledků v pozorování zatmění Slunce, což ocenila i Francouzská akademie věd. Zemřel při návratu do vlasti při letecké havárii.
Na jeho počest byla pojmenována planetka (3571) Milanštefánik, most v Praze, letiště v Bratislavě, hvězdárna na Petříně, několik ulic, náměstí a institucí.