Josef Sadil

19. 3. 1919 - 19. 1. 1971

astronom, odborný publicista


Josef Sadil byl profesí odborným redaktorem v nakladatelství Orbis, kde se specializoval na astronomické a přírodovědné tituly. Dlouhé roky předsedal Měsíční a planetární sekci České astronomické společnosti, je po něm pojmenována lidová hvězdárna v Sedlčanech.

Členem ČAS se stal již během studia na gymnáziu v roce 1934 a díky své erudici a znalostem mohl za dva roky samostatně pracovat s hlavním dalekohledem. V roce 1940 dokončil reálné gymnázium, ale z důvodu uzavření vysokých škol dále pokračovat nemohl. Vystřídal řadu profesí, koncem války byl totálně nasazen do strojíren v Praze-Libni. Po válce se zapsal ke studiu na Přírodovědeckou fakultu UK, ale studia musel z finančních důvodů zanechat. Nastoupil na Okresní úřad bezpečnosti práce, kde vydržel do roku 1950. Díky svým hlubokým znalostem v oboru přírodních věd získal místo odborného redaktora v nakladatelství Život a práce (později Orbis). V této pozici pak setrval až do předčasného odchodu do důchodu v roce 1965.
V novém působišti vydal v roce 1951 svoji první knihu "Průvodce po lidové hvězdárně v Praze". Vzápětí následovaly další o Měsíci, Marsu, planetách a vesmíru vůbec. Nejúspěšnější titul - výpravná obrazová publikace pro nakladatelství Paul Hamlyn v Londýně "The moon and the planets" - byla přeložena do šesti jazyků. Zabýval se mj. i studiem života mravenců a své znalosti a články z let 1936-1954 shrnul v roce 1955 v monografii Naši mravenci.
V astronomii se nejvíce zajímal o studium Měsíce a planet. Publikoval články v Říši hvězd, přednášel a jako zdatný ilustrátor vytvořil mnoho humorných kreseb ze života na petřínské hvězdárně. Jako kreslíře ho obdivoval i Antonín Bečvář a tak Sadilova kresba visí v malé Bečvářově hvězdárně v Brandýse nad Labem dodnes.