Egon Oppolzer 

13. 10. 1865 - 15. 6. 1907

astrofyzik, pedagog


Egon Ritter von Oppolzer byl významný rakouský astronom, sluneční fyzik, profesor univerzity v Innsbrucku a zakladatel tamní hvězdárny. Zabýval se studiem Slunce, astrometrií, fotometrií a stavbou přesných přístrojů. Řadu vědeckých nápadů však nedokázal z důvodu předčasné smrti realizovat.

Oppolzer získal doktorát na vídeňské univerzitě v roce 1893. Potom krátce pracoval na námořní hvězdárně Pula na chorvatském pobřeží. Studoval u Hugo von Seeligera v Mnichově a v roce 1897 přesídlil do Prahy. Zde nastoupil na asistentské místo na klementinské hvězdárně patřící tehdy pod správu německé univerzity a o dva roky později se habilitoval v oboru astrofyziky. Následně působil několik měsíců jako dobrovolný pozorovatel na hvězdárně v Postupimi. V roce 1901 přijal profesorské místo na univerzitě v Innsbrucku. Nejprve jako mimořádný a od roku 1906 jako řádný profesor astronomie.

Vědecký přínos Oppolzera lze spatřit v několika oblastech. Ve své disertační práci vysvětlil za použití meteorologických modelů původ slunečních skvrn. V Praze se zabýval problémem variace výšky zemského pólu a určil zeměpisnou šířku města. Toto měření následně sloužilo jako vzorový příklad pro celou monarchii. Při pobytu v Postupimi objevil krátkoperiodickou proměnlivost planetky Eros a výslednou světelnou křivku správně přisoudil jejímu nepravidelnému povrchu.

V Innsbrucku z vlastních prostředků vybudoval nedaleko své vily v Höttingenu hvězdárnu. Financoval ji z prodeje rodinné sbírky vzácných obrazů. Observatoř byla ve své době nejmodernější v celém Rakousku. Oppolzer ji vybavil speciálním dalekohledem pro pozorování oscilace výšky pólu podle vlastního návrhu a dále výkonným Zeissovým reflektorem o průměru zrcadla 400 mm. Po jeho smrti přešla hvězdárna v r. 1909 pod správu univerzity a stala se tak základem pozdějšího astronomického ústavu.