Christian Mayer 

* 20.8.1719 Modřice

† 16.4.1783 Mannheim 


Christian Mayer se narodil v roce 1719 v Modřicích. Po vystudování teologie v Mohuči se stal knězem jezuitského řádu, vyučoval nejprve v Aschaffenburku matematice a starým řečem, od roku 1751 působil také jako profesor matematiky a fyziky v Heidelberku.

Za svůj život zřídil hvězdárny v Manheimu a ve Schwetzingenu, obě nákladem kurfiřta Theodora Falckého. Poukázal k pravé podstatě hvězd podvojných (jako první vyslovil myšlenku, že se dvojhvězdy točí kolem společného těžiště), kterých objevil více jak sto. Pozoroval tranzity Venuše pře Slunce a částečná zatmění. Kromě mnoha astronomických napsal též četná pojednání matematická a fyzikální.

V roce 1751 byl jmenován profesorem filozofie na univerzitě v Heidelbergu, v roce 1752 se stal tamtéž profesorem experimentální fyziky. Roku 1763 byl jmenován dvorním astronomem. Roku 1773 se stal členem britské Královské akademie věd.