Johannes Kepler

28. 12. 1571 - 16. 11. 1630

astronom, astrolog, matematik


Johannes Kepler byl německý matematik, astrolog a astronom. Působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II, kde také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů.
Studoval na univerzitě v Tübingenu, kde byl jeho učitelem astronomie Michael Mästlin. V letech 1594-1600 vyučoval na střední škole ve Štýrském Hradci, odkud přišel do Prahy. Stal se zde asistentem Tychona Brahe a po jeho smrti císařským matematikem a astrologem.
Na Braheho podnět propočítal dráhu Marsu, což bylo pravděpodobně impulsem, díky kterému objevil první dva ze slavných Keplerových zákonů. Své výsledky zveřejnil v roce 1609 v práci "Astronomia Nova". V roce 1612 odešel Kepler z Prahy do Lince a v roce 1626 do Ulmu.
Ve svých pracích se zabýval astronomií, matematikou, mechanikou, krystalografií a astrologií. V roce 1615 vyšla jeho práce "Nova Stereometria Doliorum Vinariorum", ve které počítal objemy těles, které vznikly rotací kuželoseček kolem osy ležící v jejich rovině. Přitom použil infinitezimálních metod a to znamenalo významný krok ke vzniku moderních integračních metod. V práci "Harmonices Mundi" (1619) studoval problematiku konvexních a hvězdicovitých mnohoúhelníků a publikoval svůj třetí zákon.
Za svůj život Kepler sestavil na 800 horoskopů, včetně svého. Na základě jeho výroku, že "Astronomie je moudrou matkou a astrologie záletnou dcerkou, která aby svou matku udržela při životě, se prodává každému zájemci, který chce a může zaplatit", se dodnes traduje, že se astrologií zabýval pouze za účelem finančního zisku. Kepler však astrologii také později obhajoval, když mimo jiné napsal: "...naprosto neklamné zjištění - tak jisté, jak jen lze doufat, že organismy jsou podněcovány sublunárními konjunkcemi a aspekty planet, mě přimělo a přinutilo překonat své záporné stanovisko...". Na jeho počest byla pojmenována planetka (1134), kráter na Měsíci i na Marsu, kosmická sonda a několik institucí (gymnázium, univerzita).